china law
Lehmanlaw

Directorio de Organizaciones Internacionales y Embajadas

International Organizations in China

European Union Delegation of the European Commission
Address: No. 15, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 4443 Fax: (8610) 6532 4342

League of Arab States
Address: 1-14-2, Ta Yuan Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 4083 Fax: (8610) 6532 4082

United Nations Development Programme (UNDP)
Address: No. 2, Dong Qi Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3731 and (8610) 6532 3730

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Address: 4-2-151 Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2835 and (8610) 6532 2837
United Nations Population Fund (UNFPA)
Address: No. 2, Dong Qi Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3732 and (8610) 6532 3733

World Food Programme (WFP)
Address: No. 2, Liangmahe Nanlu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3734 and (8610) 6532 3735

United Nations Children's Fund (UNICEF)
Address: No. 12, San Li Tun Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3131 Fax: (8610) 6532 3107

World Health Organization (WHO)
Address: 9-2-151 Ta Yuan Diplomatic Compound
No. 1 Xindonglu, Dong Zhi Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 5633 Fax: (8610) 6532 2359

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Address: 5-153 Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1725 and (8610) 6532 4854

International Labour Organization (ILO)
Address: 1-11-2, Ta Yuan Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 5091 and (8610) 6532 5093

World Bank Resident Mission in China (RMC)
Address: Building 5, Diaoyutai State Guesthouse, No. 2, Fu Cheng Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6851 2227 Fax: (8610) 6852 4140

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Address: No.2, Liangmahe Nanlu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6806 Fax: (8610) 6532 1647

UNIDO Investment Promotion Service, Beijing
Address: 5-1-41, Ta Yuan Diplomatic Apartment
No. 1, Xin Dong Lu, Chao Yang District, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6140 Fax: (8610) 6532 6145

International Monetary Fund
Address: 11/F Hong Kong-Macao Center
Dong Si Shi Tiao Li Jiao Qiao, Beijing, China
Tel: (8610) 6501 2551 Fax: (8610) 6501 1565

International Finance Corporation
Address: Unit 3711, 37/F, Jing Guang Center, Hu Jia Lou, Beijing, China
Tel: (8610) 6501 5171 Fax: (8610) 6532 5176

International Maritime Satellite Organization
Address: Suite 2404, Block E, Huiyuan International Apartment, Beijing, China
Tel: (8610) 6499 1639 Fax: (8610) 6493 1067
 

Foreign Embassies in China


Embassy of the Islamic State of Afghanistan
Address: No. 8, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1582
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Jan. 20, 1955

Embassy of the Republic of Albania
Address: No. 28, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1120 Fax: (8610) 6532 5451
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 23, 1949

Embassy of the Democratic People's Republic of Algeria
Address: No. 7, San Li Tun Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1231
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Dec. 20, 1958

Embassy of the Republic of Angola
Address: 1-13-1 Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6968 Fax: (8610) 6532 6969
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Jan. 12, 1983

Embassy of the Republic of Argentina
Address: No. 11, Dong Wu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1406 Fax: (8610) 6532 2319
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Feb. 19, 1972

Embassy of Australia
Address: 21 Dong Zhi Men Wai Da Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2331 Fax: (8610) 6532 4349
Austrade (Commercial Office)
Tel: (8610) 6532 6726 and (8610) 6532 6731
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Dec. 21, 1972

Embassy of the Republic of Austria
Address: No. 5, Dong Wu Jie, Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2061 Fax: (8610) 6532 1505
Commercial Office: 2-6-2 Ta Yuan Diplomatic Office Building
Tel: (8610) 6532 1777 Fax: (8610) 6532 1149
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 28, 1971 1961

Embassy of the Republic of Azerbaijan
Address: 2-10-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 4614 Fax: (8610) 6532 4615
Date of Establishment of Diplomatic Relations: April 2, 1992

Embassy of the State of Bahrain
Address: 2-9-1, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 5025
Date of Establishment of Diplomatic Relations: April 18, 1989

Embassy of the People's Republic of Bangladesh
Address: No. 42, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2521 Fax: (8610) 6532 4346
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 4, 1975

Embassy of the Republic of Belarus
Address: 2-10-1, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6426 Fax: (8610) 6532 6417
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Jan. 20, 1992

Embassy of Belgium
Address: No. 6, San Li Tun Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1736 Fax: (8610) 6532 5097
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 25, 1971

Embassy of the Republic of Benin
Address: No. 38, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2741
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 12, 1964

Embassy of the Republic of Bolivia
Address: 2-3-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3074 Fax: (8610) 6532 4686
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Sep. 9, 1985

Embassy of the Republic of Botswana
Address: 1-8-1, 1-8-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 5751 Fax: (8610) 6532 5713
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Jan. 6, 1975

Embassy of the Federative Republic of Brazil
Address: No. 27, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3883 Fax: (8610) 6532 2751
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Aug. 15, 1974

Embassy of the Brunei Darussalam
Address: 1-91, San Li Tun Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 4094 Fax: (8610) 6532 4097
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Sep. 30, 1991

Embassy of the Republic of Bulgaria
Address: No. 4, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1946
Commercial Office: (8610) 6532 4925 Fax: (8610) 6532 2826
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 4, 1949

Embassy of the Republic of Burundi
Address: No. 25, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1801 Fax: (8610) 6532 2381
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Dec. 21, 1963

Royal Embassy of Cambodia
Address: No. 9, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1889 Fax: (8610) 6532 3507
Date of Establishment of Diplomatic Relations: July 19, 1958

Embassy of the Republic of Cameroon
Address: No. 7, Dong Wu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1828 Fax: (8610) 6532 1761
Date of Establishment of Diplomatic Relations: March 26, 1971

Embassy of Canada
Address: No. 19, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3536 Fax: (8610) 6532 4072
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 13, 1970

Embassy of the Republic of Chad
Address: No. 21, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1296 Fax: (8610) 6532 3638
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 28, 1972

Embassy of the Republic of Chile
Address: No. 1, Dong Si Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1641 Fax: (8610) 6532 3170
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Dec. 15, 1970

Embassy of the Republic of Colombia
Address: No. 34, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3377
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Feb. 7, 1980

Embassy of the Republic of the Congo
Address: No. 7, Dong Si Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1658
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Feb. 22, 1964

Embassy of the Republic of Cote d'Ivoire
Address: No. 9, Bei Xiao Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1482 Fax: (8610) 6532 2407
Date of Establishment of Diplomatic Relations: March 2, 1983

Embassy of the Republic of Croatia
Address: 2-1-31, San Li Tun Diplomatic Apartments, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6241 Fax: (8610) 6532 6257
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 13, 1992

Embassy of the Republic of Cuba
Address: No. 1, Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6656 Fax: (8610) 6532 2870
Commercial Office: Tel. (8610) 6532 2516 Fax: (8610) 6532 2129
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Sep. 28, 1960

Embassy of the Republic of Cyprus
Address: 2-13-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 5057 Fax: (8610) 6532 5060
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Dec. 14, 1971

Embassy of the Czech Republic
Address: Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6902 Fax: (8610) 6532 5653
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Jan. 1, 1993

Embassy of the Democratic People's Republic of Korea
Address: Ri Tan Bei Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1186 Commercial Office: (8610) 6532 4308
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 6, 1949

Royal Danish Embassy
Address: No. 1 Dong Wu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2431 Fax: (8610) 6532 2439
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 11, 1950

Embassy of the Republic of Ecuador
Address: 11-21, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3158
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Jan. 2, 1980

Embassy of the Arab Republic of Egypt
Address: No. 2, Ri Tan Dong Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1825 Fax: (8610) 6532 5365
Commercial Office: (8610) 6532 1920
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 30, 1956

Embassy of the Republic of Equatorial Guinea
Address: No. 2, Dong Si Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3679 Fax: (8610) 6532 3805
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 15, 1970

Embassy of the State of Eritrea
Address: 1-4-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6534 Fax: (8610) 6532 6532
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 24, 1993

Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Address: No. 3, Xiu Shui Nan Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 5258 Fax: (8610) 6532 5591
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 24, 1970

Embassy of the Republic of Finland
Address: 1-10-1 Ta Yuan Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1817 Fax: (8610) 6532 1884
Commercial Office: (8610) 6467 8084 Fax: (8610) 6467 8082
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 28, 1950

Embassy of the Republic of France
Address: No. 3 Dong San Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1331 Fax: (8610) 6532 4841
Commerical Office: (8610) 6501 4866 and (8610) 6501 4870
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Jan. 27, 1964

Embassy of the Republic of Gabon
Address: No. 36, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2810 Fax: (8610) 6532 2621
Date of Establishment of Diplomatic Relations: April 20, 1974

Embassy of the Federal Republic of Germany
Address: No. 5 Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2161 Fax: (8610) 6532 5336
Commerical Office: (8610) 6532 5556 and (8610) 6532 5560
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 11, 1972

Embassy of the Republic of Ghana
Address: No. 8, San Li Tun Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1319 Fax: (8610) 6532 3602
Date of Establishment of Diplomatic Relations: July 5, 1960

Embassy of the Hellenic Republic
Address: No. 19, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1317 Fax: (8610) 6532 1277
Date of Establishment of Diplomatic Relations: June 5, 1972

Embassy of the Republic of Guinea
Address: No. 2, Xi Liu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3649 Fax: (8610) 6532 4957
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 4, 1959

Embassy of the Cooperative Republic of Guyana
Address: No. 1, Xiu Shui Dong Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1337 Fax: (8610) 6532 5741
Date of Establishment of Diplomatic Relations: June 27, 1972

Embassy of the Republic of Hungary
Address: No. 10 Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1431 Fax: (8610) 6532 5053
Commercial Office: (8610) 6532 3182 Fax: (8610) 6532 5131
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 6, 1949

Embassy of the Republic of Iceland
Address: 3-2-11, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6881 Fax: (8610) 6532 6883
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Dec. 8, 1971

Embassy of the Republic of India
Address: No. 1 Ri Tan Dong Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1856 Fax: (8610) 6532 4684
Date of Establishment of Diplomatic Relations: April 1, 1950

Embassy of the Republic of Indonesia
Address: Office Building B, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 5488
Date of Establishment of Diplomatic Relations: April 13, 1950

Embassy of the Islamic Republic of Iran
Address: No. 13, Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2040
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Aug. 16, 1971

Embassy of the Republic of Iraq
Address: No. 25, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3385 Fax: (8610) 6532 1596
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Aug. 25, 1958

Embassy of Ireland
Address: No. 3, Ri Tan Dong Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2691 Fax: (8610) 6532 6857
Commercial Office: Fax: (8610) 6532 2168
Date of Establishment of Diplomatic Relations: June 22, 1979

Embassy of Israel
Address: West Wing Office, CWTC, No. 1, Jian Guo Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6505 2970 Fax: (8610) 6505 0328
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Jan. 24, 1992

Embassy of the Republic of Italy
Address: No. 2 Dong Er Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel:(8610) 6532 2131 and (8610) 6532 2132
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 6, 1970

Embassy of Japan
Address: No. 7, Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2361
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Sep. 29, 1972

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan
Address: No. 5, Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3906 Fax: (8610) 6532 3283
Date of Establishment of Diplomatic Relations: April 7, 1977

Embassy of the Republic of Kazakstan
Address: No. 9, Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6182 Fax: (8610) 6532 6183
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Jan. 3, 1992

Embassy of the Republic of Kenya
Address: No. 4, Xi Liu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3381 Fax: (8610) 6532 1770
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Dec. 14, 1963

Embassy of the State of Kuwait
Address: No. 23, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2216
Date of Establishment of Diplomatic Relations: March 22, 1971

Embassy of the Kyrghyz Republic
Address: 2-4-1, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6458 Fax: (8610) 6532 6459
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Jan. 5, 1992

Embassy of the Lao People's Democratic Republic
Address: No. 11, Dong Si Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1224 Fax: (8610) 6532 6748
Date of Establishment of Diplomatic Relations: April 25, 1961

Embassy of Lebanon
Address: No. 51, Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1560 Fax: (8610) 6532 2770
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 9, 1971

Embassy of the Kingdom of Lesotho
Address: 2-3-13, San Li Tun Diplomatic Compound, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6842 Fax: (8610) 6532 6845
Date of Establishment of Diplomatic Relations: April 30, 1983

The People's Bureau of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
Address: No. 3, Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3666 Fax: (8610) 6532 3391
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Aug. 9, 1978

Embassy of the Republic of Lithuania
Address: 8-2-12, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 4421 Fax: (8610) 6532 4421
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Sep. 14, 1991

Embassy of the Grand-Duchy of Luxembourg
Address: No. 21, Nei Wu Bu Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6513 5937 Fax: (8610) 6513 7268
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 16, 1972

Embassy of the Republic of Macedonia
Address: 5-2-22 San Li Tun Diplomatic Apartments, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6282 Fax: (8610) 6532 6756
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 12, 1993

Embassy of the Republic of Madagascar
Address: No. 3, San Li Tun Dong Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1353 Fax: (8610) 6532 2102
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 6, 1972

Embassy of Malaysia
Address: No. 13, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2531
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 31, 1974

Embassy of the Republic of Mali
Address: No. 8, Dong Si Jie, San Li Tun, Beijing, China
Fax: (8610) 6532 1618
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 25, 1960

Embassy of the Republic of Malta
Address: 2-1-22, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3114 Fax: (8610) 6532 6125
Date of Establishment of Diplomatic Relations: January 31, 1972

Embassy of the Republic of the Marshall Islands
Address: 2-14-1, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 5904 Fax: (8610) 6532 4679
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 16, 1990

Embassy of the Islamic Republic of Mauritania
Address: No. 9, Dong San Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1346 Fax: (8610) 6532 1685
Date of Establishment of Diplomatic Relations: July 19, 1965

Embassy of the United Mexican States
Address: No. 5, Dong Wu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2574
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Feb. 14, 1972

Embassy of Mongolia
Address: No. 2 Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1203 Fax: (8610) 6532 5045
Commercial Office: (8610) 6532 1952
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 16, 1949

Embassy of the Kingdom of Morocco
Address: No. 16, San Li Tun Lu, Beijing, China
Fax: (8610) 6532 1453
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 1, 1958

Embassy of the Republic of Mozambique
Address: 1-7-1, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3664 Fax: (8610) 6532 5189
Date of Establishment of Diplomatic Relations: June 25, 1975

Embassy of the Union of Myanmar
Address: No. 6, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1425 Fax: (8610) 6532 1344
Date of Establishment of Diplomatic Relations: June 18, 1950

Embassy of the Republic of Namibia
Address: 1-13-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 4810 Fax: (8610) 6532 4549
Date of Establishment of Diplomatic Relations: March 22, 1990

Royal Nepalese Embassy
Address: No. 1, Xi Liu Jie, San Li Tun Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3251
Date of Establishment of Diplomatic Relations: August 1, 1955

Royal Netherlands Embassy
Address: No. 4, Liang Ma He Nan Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1131 Fax: (8610) 6532 4689
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 18, 1972

Embassy of New Zealand
Address: No. 1 Dong Er Jie, Ri Tan Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2731 Fax: (8610) 6532 4317
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Dec. 22, 1972

Embassy of the Federal Republic of Nigeria
Address: No. 2, Dong Wu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3631 Fax: (8610) 6532 1650
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Feb. 10, 1971

Royal Norwegian Embassy
Address: No. 1 Dong Yi Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2261 Fax: (8610) 6532 2392
Commercial Office: (8610) 6532 2262 Fax: (8610) 6532 2398
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 5, 1954

Embassy of the Sultanate of Oman
Address: No. 6, Liang Ma He Nan Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3692 Fax: (8610) 6532 5030
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 25, 1978

Embassy of the Islamic Republic of Pakistan
Address: No. 1, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6660 Fax: (8610) 6532 2715
Commercial Office: (8610) 6532 2581
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 21, 1951

Embassy of the State of Palestine
Address: No. 2, Dong San Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3241
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 20, 1988

Embassy of Papua New Guinea
Address: 2-11-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 4312 Fax: (8610) 6532 5483
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 12, 1976

Embassy of the Republic of Peru
Address: 2-82 San Li Tun Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 4658 Fax: (8610) 6532 2178
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 2, 1971

Embassy of the Republic of the Philippines
Address: No. 23, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2518 and (8610) 6532 1872
Date of Establishment of Diplomatic Relations: June 9, 1975

Embassy of the Republic of Poland
Address: No. 1 Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1235 Fax: (8610) 6532 1745
Commercial Office: Tel. (8610) 6532 1888 Fax: (8610) 6532 4958
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 7, 1949

Embassy of the Republic of Portugal
Address: 2-15-1/2 Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3497 Fax: (8610) 6532 4637
Commercial Office: (8610) 6532 6745 Fax: (8610) 6532 6746
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Feb. 8, 1979

Embassy of the State of Qatar
Address: 2-9-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2231
Date of Establishment of Diplomatic Relations: July 9, 1988

Embassy of the Republic of Korea
Address: 4/f China World Tower, 1 Jian Guo Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6505 2608 Fax: (8610) 6505 3067
Date of Establishment of Diplomatic Relations: August 24, 1992

Embassy of Romania
Address: Ri Tan Lu Dong Er Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3442 Fax: (8610) 6532 5728
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 5, 1949

Embassy of the Russian Federation
Address: No. 4 Dong Zhi Men Bei Zhong Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2051 Fax: (8610) 6532 4853
Commercial Office: (8610) 6532 2201
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 3, 1949

Embassy of the Republic of Rwanda
Address: No. 30, Xiu Shui Bei Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2193 Fax: (8610) 6532 2006
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Nov. 12, 1971

Royal Embassy of Saudi Arabia
Address: No. 1, Bei Xiao Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 4825 Fax: (8610) 6532 5324
Date of Establishment of Diplomatic Relations: July 21, 1990

Embassy of the Republic of Sierra Leone
Address: No. 7, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1222 Fax: (8610) 6532 3752
Date of Establishment of Diplomatic Relations: July 29, 1971

Embassy of the Republic of Singapore
Address: No. 1, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel:(8610) 6532 3926 Fax: (8610) 6532 2215
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Oct. 3, 1990

Embassy of the Slovak Republic
Address: Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1531 Fax: (8610) 6532 4814
Date of Establishment of Diplomatic Relations: January 1, 1993

Embassy of the Republic of Slovenia
Address: 3-53 Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6356 Fax: (8610) 6532 6358
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 12, 1992

Embassy of the Somali Republic
Address: No. 2, San Li Tun Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1752
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Dec. 14, 1960)

Embassy of South Africa
Address: C-801 Beijing Lufthansa Center
No. 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District
Beijing 100016, China
Tel: (8610) 6465 1085 Fax: (8610) 6465 1949
Date of Establishment of Diplomatic Relations: January 1, 1998

Embassy of Spain
Address: No. 9 San Li Tun Lu, Beijing, China
Tel: 6532 1986 Fax: (8610) 6532 3401
Commercial Section: (8610) 6532 2072 Fax: (8610) 6532 1128
Date of Establishment of Diplomatic Relations: March 9, 1973

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Address: No. 3, Jian Hua Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1861 Fax: (8610) 6532 5426
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Feb. 7, 1957

Embassy of the Republic of Sudan
Address: No. 1, Don Er Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3715
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Feb. 4, 1959

Embassy of Sweden
Address: No. 3, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3331 Fax: (8610) 6532 5008
Commercial Section: Fax: (8610) 6532 3803
Date of Establishment of Diplomatic Relations: May 9, 1950

Embassy of Switzerland
Address: No. 3, Dong Wu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2736 Fax: (8610) 6532 4353
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Sep. 14, 1950

Embassy of the Syrian Arab Republic
Address: No. 6, Dong Si Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1372 Fax: (8610) 6532 1575
Date of Establishment of Diplomatic Relations: August 1, 1956

Embassy of the United Republic of Tanzania
Address: No. 8, Liang Ma He Nan Lu, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1491 Fax: (8610) 6532 4985
Date of Establishment of Diplomatic Relations: April 26, 1964

Royal Thai Embassy
Address: No. 40, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1903 Fax: (8610) 6532 1748
Date of Establishment of Diplomatic Relations: July 1, 1975

Embassy of the Republic of Togo
Address: No. 11, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2202 Fax: (8610) 6532 2055
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Sep. 19, 1972

Embassy of the Tunisian Republic
Address: No. 1, San Li Tun Dong Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2436
Date of Establishment of Diplomatic Relations: January 10, 1964

Embassy of the Republic of Turkey
Address: No. 9, Dong Wu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2650 Fax: (8610) 6532 5480
Date of Establishment of Diplomatic Relations: August 4, 1971

Embassy of Turkmenistan
Address: 1-15-2, Ta Yuan Diplomatic Compound, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6975 Fax: (8610) 6532 6976
Date of Establishment of Diplomatic Relations: January 6, 1992

Embassy of the Republic of Uganda
Address: No. 5, San Li Tun Dong Jie, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1708 Fax: (8610) 6532 2242
Date of Establishment of Diplomatic Relations: October 18, 1962

Embassy of Ukraine
Address: No. 11, Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6359 Fax: (8610) 6532 6765
Commercial Section: (8610) 6532 4013
Date of Establishment of Diplomatic Relations: January 4, 1992

Embassy of the United Arab Emirates
Address: 1-9-1, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2112
Date of Establishment of Diplomatic Relations: November 1, 1984

Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Address: No. 11, Guang Hua Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1961 Fax: (8610) 6532 1937
Date of Establishment of Diplomatic Relations: March 13, 1972

Embassy of the United States of America
Address: No. 3, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3831 and (8610) 6532 3431
Date of Establishment of Diplomatic Relations: January 1, 1979

Embassy of the Oriental Republic of Uruguay
Address: 2-7-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 4445 Fax: (8610) 6532 4357
Date of Establishment of Diplomatic Relations: February 3, 1988

Embassy of the Republic of Uzbekistan
Address: 2-1-92, Ta Yuan Diplomatic Compound, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 6854 Fax: (8610) 6532 6304
Date of Establishment of Diplomatic Relations: January 2, 1992

Embassy of the Republic of Venezuela
Address: No. 14, San Li Tun Lu, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1295 Fax: (8610) 6532 3817
Date of Establishment of Diplomatic Relations: June 28, 1974

Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam
Address: No. 32, Guang Hua Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1155 Fax: (8610) 6532 5720
Commercial Section: (8610) 6532 5415
Date of Establishment of Diplomatic Relations: January 18, 1950

Embassy of the Republic of Yemen
Address: No. 5, Dong San Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1558 Fax: (8610) 6532 4305
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Sep. 24, 1956

Embassy of the Federal Republic of Yugoslavia
Address: No. 1, Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3516 Fax: (8610) 6532 1207
Date of Establishment of Diplomatic Relations: January 2, 1955

Embassy of the Republic of Zaire
Address: No. 6, Dong Wu Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 2713
Date of Establishment of Diplomatic Relations: Feb. 20, 1961

Embassy of the Republic of Zambia
Address: No. 5, Dong Si Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 1554 Fax: (8610) 6532 1891
Date of Establishment of Diplomatic Relations: October 29, 1964

Embassy of the Republic of Zimbabwe
Address: No. 7, Dong San Jie, San Li Tun, Beijing, China
Tel: (8610) 6532 3795 Fax: (8610) 6532 5383
Date of Establishment of Diplomatic Relations: April 18, 1980