china law
Lehmanlaw

Abogados

Name

Location

  Bai, Carrie

Beijing

  Beers, Ryan

Shenzhen

  Chen, Allien

Shanghai

  Chen, Fazhi

Beijing

  Chen, Fleur

Beijing

  Chen, Peter

Shanghai

  Cui, Jipeng

Shanghai

  Dai, Maureen

Shanghai

  Dong Jingshan

Beijing

  Ding, Chris

Shanghai

  Ding Shuguang

Shanghai

  Feng YuanYuan

Beijing

  Gong Gangqiang

Beijing

  Han, Lily

Beijing

  Hao Junbo

Beijing

  Hou, Jane

Shanghai

  Hwuang, Aidan

Shenzhen

  Jiang Ying

Beijing

  Jiang Kenan

Beijing

  Lee, John

Beijing

  Lehman, Edward E.

Beijing

  Li Rui

Beijing

  Lin, Sandy

Beijing

  Liu, Candice

Beijing

  Liu, Vincent

Shanghai

  Ren, Max

Shanghai

  Song Guilan

Beijing

  Tang, Belinda

Beijing

  Tang, Ryan

Shanghai

  Teow, Robin

Beijing

  Wang, Grace

Beijing

  Wu, Jenny

Shanghai

  Wu Yong Hu

Shanghai

  Xu, Juliet

Shanghai

  Xu, William

Shanghai

  Yang, Jenny

Shanghai

  Yang Lu

Beijing

  Ye Wen Chang

Shanghai

  Yong, Janet

Shanghai

  Yu Xiang

Beijing

  Zhan, Bill  

Shanghai

  Zhang, Cynthia

Beijing

  Zhang, Joe

Shanghai

  Zheng Tiansheng

Shanghai

  Zong, Kelly

Beijing

  Zuo Ming

Beijing

  Zuo Xiao Zhong

Shanghai

  Ponpon Zhan

Shanghai

  Guo, Nancy

Beijing

  Justin Zhu

Shanghai

  Maggie Cui

Shanghai

  Vivian, Jin

Shanghai

  George Cao

Shanghai

  Sophie Yuan

Shanghai

  Nicole Huang

Shanghai